מעצרים
במקרים רבים המעצר הנו השלב הראשוני של ההליך הפלילי ומטרתו למנוע סיכון לציבור, למנוע שיבוש הליכי משפט או המלטות של החשוד או הנאשם מאימת הדין.
המעצרים מתחלקים לשני סוגים: מעצר הימים שהנו מעצר בתקופת ניהול החקירה ומעצר עד לתום ההליכים שהנו מעצר בתקופת ניהול התיק בבית המשפט עם הגשת כתב אישום.
יחודו של הייצוג במעצר הנו בעיקר במעצרי ימים בהם חומר החקירה חסוי ועל הסנגור לטעון ולחקור מבלי שידוע לו במדוייק בפני מה עומד לקוחו , מהו מכלול הראיות כנגדו ובלי שינתן לו זמן רב לבניית קו הטעון.
זאת ועוד , חשיבות מכרעת בשלב זה הנה לקשר ההדוק בין עורך הדין ללקוחו. מבחינת עורך הדין, הלקוח הנו כמעט מקור המידע היחידי. מבחינת הלקוח , עורך הדין הוא שומר הסף הנלחם על זכויותיו בהליך כה פוגעני.
שלב המעצר דורש מיומנות רבה , יכולת תמרון וכמובן נסיון רב.
לצוות עורכי הדין במשרד נסיון רב בתיקים שונים ובפרשיות סבוכות בתחום המעצרים.