משפט צבאי
המשפט הצבאי יונק את הוראותיו מחוק השיפוט הצבאי. ההליכים מתבצעים במערכת השפיטה והפרקליטות הצבאית שהנה שונה מן המערכת האזרחית לעיתים בהלכותיה ולעיתים בדפוסי הפעילות שבה. עורכי הדין העוסקים בתחום זה נדרשים להיות בעלי הסמכה מיוחדת בתחום.